Alt Title

Ciri Kesadaran Politik Sudah Muncul

Ciri Kesadaran Politik Sudah Muncul

Kesadaran politik akan melahirkan akidah yang kuat pada diri umat, mereka siap mufaraqah (berlepas diri) dengan ideologi sebelumnya yang sesat

Mereka akan taat dan tunduk pada syariat bahkan mereka rela mati demi memperjuangkan ideologi (mabda Islam) 

____________________________________KUNTUMCAHAYA.com, SURAT PEMBACA - Dalam kitab Fikrul Islam, Muhammad Ismail menjelaskan bahwa kesadaran politik itu sudah muncul di tengah-tengah umat apabila sudah tampak 3 hal. 


Pertama, di mana umat sudah sangat sensitif dan memiliki perhatian terhadap kepentingan mereka secara sempurna. Karena itu seorang muslim yang memiliki kesadaran akan senantiasa berdoa kepada Allah agar dirinya dan umat keseluruhan diberikan rahmat.


Kedua, seorang yang telah memiliki kesadaran politik adalah dia akan bertanya tentang apakah lslam dan tentaranya sudah mendapat kemenangan? Sebelum ia bertanya tentang anak atau suaminya yang gugur. 


Seperti kisah sahabiyah dari Bani Dinar dan Ummu Sa'ad bin Muadz yang bertanya tentang keselamatan Nabi saw. selesai perang Uhud, daripada menanyakan tentang nasib suami dan anak-anak mereka. Ketika mendengar anak dan suami mereka syahid, mereka malah berkata, "Sungguh musibah kematian anak dan suamiku sangat ringan dibanding dengan keselamatanmu wahai Rasulullah."


Ketiga, kesadaran politik akan melahirkan akidah yang kuat pada diri umat, mereka siap mufaraqah (berlepas diri) dengan ideologi sebelumnya yang sesat. Mereka akan taat dan tunduk pada syariat bahkan mereka rela mati demi memperjuangkan ideologi (mabda Islam). Wallahu alam bissawab. [SJ]


Mang Aswan  

Seniman Sunda dan Pemerhati Politik Islam