Alt Title

Dua Puluh Sembilan Ramadan Gerhana Datang

Dua Puluh Sembilan Ramadan Gerhana DatangGerhana matahari datang
Manfaatkan dengan amal kebajikan
Salat gerhana matahari
Berzikir, bersedekah, dan bertakbir di ujung Ramadan mulia
_________________________


Penulis Hanif Kristianto

Sastrawan Politik dan Analis Berita


KUNTUMCAHAYA.com - Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah

Bumi, bulan, dan matahari dalam satu garis edar

Sejenak bumi redup oleh sinar mentari

Tanda gerhana matahari dalam detik dan menitnya


Tanda penting dari makhluk Allah

Dijadikan ciptaan-Nya tunduk atas kuasa-Nya

Siapa yang mampu menjajar bumi, bulan, dan matahari?

Tuhan mana yang mampu kuasa atas segala


Gerhana matahari datang

Sinyal akan mengakhiri Ramadan

Besok siap-siap berlebaran

Tapi tunggu tengok dahulu bulan yang mulai berpendar


Gerhana matahari datang

Manfaatkan dengan amal kebajikan

Salat gerhana matahari

Berzikir, bersedekah, dan bertakbir di ujung Ramadan mulia


Gerhana matahari datang bukan sekadar fenomena alam

Bukan ber-tolokolo yang memakan sehingga hilang

Bukan sebab kematian seseorang

Ini murni Kemahabesaran Allah agar makhluk tidak anti Tuhan


Tanda apa lagi untuk menambah iman?

Suratan apa lagi untuk mengabarkan kebenaran?

Ketetapan apa lagi untuk menyakini syariat Islam?

Dan pelajaran apa lagi untuk bersegera tunduk total tanpa perhitungan []


#gerhanamatahari #puisi #puisihanifk #ramadan2023 #lebaran #sastra #sastraindonesia